Naar inhoud

sluitingsdagen 2018

1 januari        nieuwjaar

2 april            Paasmaandag

1 mei             Feest van de Arbeid

10 mei           O. H.  Hemelvaart

21 mei           Pinkstermaandag

11 juli            Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21 juli            Nationale feestdag

15 augustus   O. L. V. Tenhemelopneming

1 november    Allerheiligen

2 november    Allerzielen

11 november  Wapenstilstand

15 november  Koningsdag

25 december  Kerstmis

26 december  Tweede Kerstdag