Naar inhoud

Samenwerking Gezinsbond

Sociaal Huis KOEKELARE en Gezinsbond KOEKELARE hebben een samenwerking opgestart om de werking van de werking van de Gezinsbond bij ieder gezin bekend te maken.

Voor kwetsbare gezinnen zoals gezinnen in armoede, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en gezinnen met een andere etnisch-culturele achtergrond willen we de toegankelijkheid naar de Gezinsbond verhogen.

  • Een activiteit zoals de tweedehandsbeurs willen we bekender maken bij de gezinnen die gekend zijn bij de sociale dienst.
  • Er is een tussenkomst voor kansarme gezinnen mogelijk in het lidgeld voor de Gezinsbond.
  • Activiteiten zoals de Paaseierenraap en Sint-Maarten worden financieel ondersteund door het Sociale Huis voor de gezinnen die in aanmerking komen.

Om aanspraak te maken op deze voordelen is er een voorafgaande vaststelling nodig met betrekking tot de financiële situatie van het gezin.

  • Categorie 1: mensen met een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of het OMNIO statuut

  • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager is of gelijk aan 17 649,88 euro vermeerderd met 3267,47 euro per persoon ten laste.

  • Categorie 3: personen met een schuldenoverlast: beschikking toelaatbaarheid in het kader van collectieve schuldenregeling, procedure schuldbemiddeling overeenkomstig wet op consumentenkrediet.

 

Praktisch

Samenwerking Gezinsbond

Ichtegemstraat 18

8680 KOEKELARE


Tel:  051 58 10 01
Fax:  051 58 33 87