Naar inhoud

Project bezoek 80-jarigen

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en het projectmatig werken rond ouderen, het stimuleren van ouderenparticipatie en de strijd tegen de vereenzaming bij de steeds groter wordende groep ouderen, werd beslist om elke jarige 80-jarige in Koekelare op zijn of haar verjaardag een bezoekje te brengen vanaf 1 januari 2017.

In Koekelare zijn ongeveer een 550-tal 80+’ers, zo’n 6,25% van de totale bevolking. De groep 60-79 jarigen telt ongeveer 1700 personen en vertegenwoordigt dus zo’n kleine 20% van de totale Koekelaarse bevolking. Met de piek van de vergrijzing die er zit aan te komen de volgende jaren lijkt het nieuwe project dus geen overbodige luxe voor deze belangrijke en groter wordende groep burgers. Dit jaar worden ongeveer een 70-tal senioren 80 jaar.

De huisbezoeken worden door vrijwilligers uitgevoerd en zijn veelomvattend:

  • een tof geschenkje afgeven aan de senior
  • een korte kwetsbaarheidsmeting doen aan de hand van enkele gerichte vragen in een enquête.
  • een aantal folders af te geven en kort te duiden rond aanwezige diensten en voorzieningen voor senioren in onze gemeente (thuiszorgdiensten Sociaal Huis, MMC , de Kabba, assistentiewoningen, mantelzorgpremie, de diensten van de gemeente, folder van de Koekelaarse seniorenverenigingen en Samana’s, folder De Gezellige Tallore, WZC Meuynckenhof…)
  • we bieden de informatiegids 55+ aan indien deze nog niet werd opgehaald
  • we bieden een luisterend oor en spelen in op de noden en wensen van de senior indien mogelijk, de vrijwilliger fungeert als doorgeefluik naar de diensten van het Sociaal Huis en de gemeente

We doen dit alles op een kwaliteitsvolle manier, met respect voor ieders afkomst, religie of ras en los van elke politieke of religieuze ingeving.

Een aantal weken voor het effectieve bezoekje/verjaardag krijgt elke jarige senior een brief van het Sociaal Huis, met de voorgestelde datum van het bezoek. Deze datum is bij voorkeur op de verjaardag zelf. Op deze brief wordt meteen ook de naam en de contactgegevens van de vrijwilliger vermeld, zodat bij eventueel belet meteen rechtstreeks met de vrijwilliger kan worden afgesproken. De vrijwilliger maakt zich door middel van een badge met foto ook kenbaar aan de senior bij het aanbellen aan de deur.

 

 

Praktisch

Project bezoek 80-jarigen

Ichtegemstraat 18

8680 Koekelare

 


Tel:  051 58 10 01
Fax:  051 58 33 87