Naar inhoud

Klachten

klachten

U hebt een klacht over de dienst- of hulpverlening en u wenst dit te melden?

Het Sociaal Huis van Koekelare beschikt over een klachtenreglement, zodat er op een objectieve manier aan klachtenbehandeling kan worden gedaan.

Het opvolgen van klachten geeft ons als organisatie de mogelijkheid om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. In die zin is een klacht een geschenk, omdat zij ons bewust maakt van eventuele tekortkomingen. Uw mening is waardevol voor ons en uit elke melding kunnen we iets leren!

Hoe kunt u een klacht melden?

Klachten kunnen ingediend worden bij ELKE medewerker van het Sociaal Huis of een mandataris.

  1. U dient een klacht bij voorkeur schriftelijk in. Dit kan u via het 'meldingsformulier' die u  hieronder kan downloaden of per gewone brief met vermelding van volgende gegevens:
   *uw naam, adres en telefoonnummer
   *wanneer u telefonisch te bereiken bent
   *een korte omschrijving van de klacht met vermelding van de administratieve dienst, personeelslid of mandataris waartegen de klacht wordt ingediend
  2. Telefonisch aan de klachtencoördinator: Pysson Nathalie - tel. 051 58 10 01
  3. Via e-mail aan de klachtencoördinator: nathalie.pysson@sociaalhuiskoekelare.be

Wat gebeurt er met uw klacht?

Klachten worden bezorgd aan de klachtencoördinator. De klachtencoördinator registreert de ontvangen klacht en kent er een identificatienummer aan toe. Naargelang de inhoud van een klacht wordt een klachtenbehandelaar aangeduid. Deze onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een brief van de klachtenbehandelaar.

Elke klacht wordt in vertrouwen en met de nodige discretie behandeld.

Meldingsformulier

 

 

                                           

 

Praktisch

Klachten

Ichtegemstraat 18
8680 KOEKELARE


Tel:  051/581001
Fax:  051/583387
E-mail