Naar inhoud

Huis van het Kind Koekelare

Huis van het Kind Koekelare

Wat is een Huis van het Kind?

Het Vlaams gezinsbeleid richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen, in om het even welke context. Alle ouders stellen zich weleens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en opvoeding van hun kind. Inzetten op gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren, hun ouders, opvoeders en andere opvoedingsverantwoordelijken is een belangrijke opdracht. Verschillende overheden, mensen in vrije beroep, vrijwilligers en burgers nemen deze opdracht ter harte. Het Huis van het Kind heeft als doelstelling om al die krachten en hun aanbod te bundelen om zo nog meer gezinnen beter te bereiken en ondersteunen.

 

Sociaal Huis Koekelare heeft in samenwerking met Sociaal Huis Ichtegem en met de medewerking van gemeente Ichtegem een aanvraag tot erkenning ingediend.

De aanvraag tot erkenning is goedgekeurd en vanaf 12/05/2015 is Huis van het Kind Koekelare een feit!

De erkenning en subsidie bieden ons, Koekelare, de kans om veel sterker in te zetten op de preventieve gezinsondersteuning. Door binnen ons werkingsgebied de krachten te bundelen tussen de verschillende actoren werkzaam op vlak van preventieve gezinsondersteuning, hopen we het bestaande aanbod nauwer af te stemmen op de noden in onze gemeente en zo gezinnen beter te ondersteunen in alles wat ‘opvoeden van kinderen en jongeren’ betreft.

Het Huis van het Kind Koekelare wordt dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten.

 

 

 

Praktisch

Huis van het Kind Koekelare

Sociaal Huis Koekelare

Ichtegemstraat 18

8680 Koekelare


Tel:  051 58 10 01